Bổ sung 41 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt bổ sung 41 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tại các địa phương: Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Khánh Sơn.

Cụ thể, đối với TP. Nha Trang, sẽ bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất 11 dự án, công trình với tổng diện tích: 62.25 ha. Huyện Khánh Sơn bổ sung 2 dự án, công trình ở xã Ba Cụm Bắc, tổng diện tích: 4.00 ha. Huyện Cam Lâm bổ sung 10 dự án, công trình, tổng diện tích: 110.24 ha. Huyện Diên Khánh bổ sung 6 công trình, dự án, tổng diện tích: 12.38 ha. Thị xã Ninh Hòa bổ sung 8 công trình, dự án, tổng diện tích: 513.93 ha. Huyện Vạn Ninh bổ sung 4 công trình, dự án với tổng diện tích: 5.5 ha. Các nội dung khác ghi tại quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

TP. Nha Trang có 11 công trình, dự án được bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định, tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. UBND các địa phương có trách nhiệm công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch đã được phê duyệt…

Tin và ảnh: THANH HIỀN 

Có thể bạn quan tâm